وب‌نوشت‌ها

ما به پژوهشگران محترم در زمینه ارسال نمونه به آزمایشگاه ها و دانشگاه های معتبر خارج از کشور کمک می نماییم

• سن سنجی رادیوکربن Radiocarbon dating
آزمایش سن سنجی رادیوکرین
آزمایش سن یابی رادیوکربن
آزمایش سن سنجی کربن 14

• سن سنجی رادیوکربن Radiocarbon dating

• سن سنجی سری غیرتعادلی اورانیوم Uranium-series disequilibrium dating

• آنالیز ایزوتوپ های ناپایدار Radio isotopes

• سن سنجی حرارتی دما پایین Fission track dating

• سن سنجی پتاسيم آرگون Potassium - Argon

• سن سنجی لومینسنس luminescence

• سن سنجی رزونانس الکترون اسپین Electron spin resonance dating

• سن سنجی آمینو اسید Amino-acid dating

• سن سنجی به روشK-Ar

• سن سنجی حلقه درخت Tree-ring dating

آنالیزهای سن سنجی- آنالیزهای سن سنجی رادیوکربن- آنالیز سن سنجی کربن 14

ترجمه مقاله ISI جغرافیا- ترجمه مقاله ISI زمین شناسی- ترجمه مقاله ISI باستان شناسی- ترجمه مقاله ISI مهندسی منابع طبیعی- ترجمه مقاله ISI مهندسی مخیط زیست

ترجمه و ویراستاری علمی وادبی متون تخصصی مهندسی منابع طبیعی
ترجمه و ویراستاری علمی وادبی متون تخصصی علوم محیطی
ترجمه و ویراستاری علمی وادبی متون تخصصی مهندسی محیط زیست
ترجمه و ویراستاری علمی وادبی متون تخصصی آبخیزداری
ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبیعی
ترجمه تخصصی مهندسی محیط زیست
ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبیعی
ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی محیط
ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبیعی
ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی محیط زیست
ترجمه مقاله مهندسی منابع طبیعی
ترجمه مقاله مهندسی محیط زیست
ترجمه تخصصی آبخیزداری

صفحه‌ها