وب‌نوشت‌ها


گروه گیتا دانش نمونه های مختلف آلی و غیر آلی، سنگ، کانی، آب، گیاه، خاک و ... را به منظور انجام آنالیزهای ژئوشیمیایی، عنصری و ایزوتوپی به دانشگاه ها و آزمایشگاه های معتبر خارج از کشور و همچنین شرکت اکتلب کانادا ارسال می نماید.
مشاوره پژوهشی مقالات و پایان نامه رشته زمین شناسی و ژئومورفولوژی

 

گروه گیتا دانش با در اختیار داشتن پژوهشگران و نخبگان دانشگاههای برتر کشور آمادگی خود برای ارائه مشاوره به دانشجویان و محققان عزیز تمامی گرایش های رشته های ژئومورفولوژی، و زمین شناسی را در زمینه های زیر اعلام میدارد:

مطالعات میدانی و صحرایی رشته های علوم زمین و علوم محیطی، جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی، زمین شناسی و ...
گروه علمی و پژوهشی گیتا دانش با در اختیار داشتن یک تیم تحقیقاتی قوی در زمینه مطالعات علوم زمین و بویژه رشته های زمین شناسی و جغرافیای طبیعی آمادگی خود را جهت مشاوره و همکاری در تمام مراحل مطالعات میدانی و صحرائی به دانشجویان، پژوهشگران و شرکت های مختلف اعلام می دارد.
مشاوره پژوهشی مقالات و پایان نامه رشته زمین شناسی و ژئومورفولوژی

سن سنجی پتاسیم-آرگون (Potassium-argon dating) یک روش سن سنجی مطلق بر اساس واپاشی رادیواکتیو طبیعی K40 به Ar40 است که برای تعیین سن سنگ ها و کانی ها در مقیاس زمانی زمین شناختی مورد استفاده قرار می گیرد.
سن سنجی آرگون-آرگون (Argon-argon dating) نوعی از روش سن سنجی K-Ar است که بر اساس واپاشی رادیواکتیو طبیعی K40 به Ar40 است اما از یک ایزوتوپ آرگون ساختگی (Ar39) به جای K40 استفاده می کند.

مطالعات میدانی و صحرایی رشته های علوم زمین و علوم محیطی، جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی، زمین شناسی و ...
گروه علمی و پژوهشی گیتا دانش با در اختیار داشتن یک تیم تحقیقاتی قوی در زمینه مطالعات علوم زمین و بویژه رشته های زمین شناسی و جغرافیای طبیعی آمادگی خود را جهت مشاوره و همکاری در تمام مراحل مطالعات میدانی و صحرائی به دانشجویان، پژوهشگران و شرکت های مختلف اعلام می دارد.

ما به منظور کمک به پژوهشگران محترم و در جهت توسعه آنالیز ایزوتوپ های رادیوژنیک با آزمایشگاه های معتبر خارج از کشور ارتباط خوبی برقرار کرده ایم و نمونه های مختلف را به این آزمایشگاه ها ارسال می نماییم.

1- آنالیزهای زیست محیطی

2- آنالیزهای جغرافیای طبیعی

3- آنالیزهای کشاورزی

4- آنالیزهای باستان شناسی

5- آنالیزهای سن سنجی

6- آنالیزهای ژئومورفولوژی

7- آنالیزهای اقلیم شناسی

صفحه‌ها